Stamboom van de familie de Waal

Sinds 1997 ben ik bezig met onderzoek naar mijn voorouders. Dit omdat ik me afvraag waar de naam vandaan komen: uit een Franstalig gebied (Frankrijk of Wallonië), van langs de rivier (de Waal), een bijnaam of verbastering ergens van. Ik weet het nog niet.

De tussenstand van het onderzoek wordt hier gepresenteerd. Het moge duidelijk zijn dat het resultaat verre van compleet is. Sinds de vorige versie (maart 2009) is weer een aantal familieleden toegevoegd. Dit betreft vooral familieleden in de jongere generaties.

De oudste de Waal die ik tot op heden gevonden heb is Nicolaas of Claas de Waal, een soldaat die op 27 juni 1777 in Amersfoort trouwt met Hendrina Kramer. Waar Nicolaas geboren is, heb ik tot op heden nog niet kunnen achterhalen. Als militair wordt hij met grote regelmaat van de ene plaats naar de andere overgeplaatst en daarmee is hij moeilijk te volgen. De door mij geraadpleegde militaire archieven geven hierover geen uitsluitsel. Er zijn aanwijzingen dat Claas afkomstig is uit Veenendaal, waar op 21 januari 1742 een Claas wordt gedoopt, waarvan de beide ouders binnen enkele jaren na zijn geboorte overlijden/ Dit komt overeen met de huwelijksakte van Nicolaas de Waal en Hendrina Kramer (27 juni 1777), waarin wordt vermeld dat zijn beide ouders zijn overleden. Om die reden is ook een deel van de stamboom van de Veenendaalse familie de Waal opgenomen  

De nazaten van Claas en Hendrina behoren tot de arbeidersklasse, gewone mensen die (helaas) weinig indrukken hebben nagelaten in de geschiedenis. Ze blijven tot grofweg eind negentiende eeuw in Amersfoort wonen. Een deel verhuist dan via Utrecht en Leerdam naar Eindhoven en omgeving, een tweede deel via Apeldoorn naar Den Haag (mijn tak), een derde deel verspreidt zich over (met name Oost-)Nederland en een laatste deel blijft in Amersfoort wonen.

Het grootste deel van de in de stamboom aanwezige familie is ontdekt via archiefonderzoek. Echter met name de nog levende familieleden zijn, vanwege de Nederlandse privacywetgeving, niet altijd even makkelijk te vinden. Hiervoor heb ik dan ook wel andere, minder conventionele, wegen gevolgd. Ik heb zelf de indruk dat ik de meesten wel in beeld heb. Mocht je nog aanvullingen in de vorm van nog niet voorkomende familieleden of reeds aanwezige familieleden, hebben dan houd ik me uiteraard aanbevolen.

Voor het opslaan van de gegevens over personen en relaties gebruik ik een pakket dat Pro-Gen heet. Daarin staat over de verschillende personen en relaties meer informatie dan in de hier gepresenteerde stamboom vermeld is. Ben je geïnteresseerd in nadere informatie over een persoon, laat me dat dan weten. Ik kan je dan de aanvullende informatie toesturen.

Familie de Waal uit Amersfoort                                            Familie de Waal uit Veenendaal

Stuur een email

Met vriendelijke groeten,

Michèl de Waal

September 2014