Errocon

Beschrijving: Beschrijving: Logo wit transparant

 

    adviesbureau voor verkeer, vervoer, logistiek en ruimtelijke planning

 

 

 

  Gegevens

 

 

 
 


 

 

 

 

Bureaunaam:

Adres:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Mobiel nummer:

Internet-adres:

E-mailadres:

Contactpersoon:

Errocon

Fazantenlaan 2A, 3951 AJ  Maarn

0343 442 441

0343 442 441

0653 977 816

www.errocon.nl

ruud.rodenburg@errocon.nl

ir. R.H.J. Rodenburg

Beschrijving: Beschrijving: Ruud Rodenburg website

 

 

 

  Oprichting

 

 

 
 


 

 

 

 

Errocon is begin 2001 opgericht door ir. Ruud H.J. Rodenburg nadat hij gedurende vele jaren een grote ervaring had opgebouwd in het uitvoeren van advieswerkzaamheden in binnen- en buitenland.

 

 

 

  Bedrijfsprofiel

 

 

 
 


 

 

 

 

Onder de naam Errocon werkt Ruud Rodenburg als onafhankelijk adviseur, gespecialiseerd in het voorbereiden en uitvoeren van projecten op gebied van verkeer, vervoer, logistiek en ruimtelijke planning.

 

Errocon adviseert in elke fase van de voorbereiding en totstandkoming van een project: van strategische planning, haalbaarheidsstudies, business planning tot ontwerp en realisatie.

 

Projecten kunnen geheel zelfstandig worden uitgevoerd of in samenwerking met anderen. Ook in dit laatste geval blijft de onafhankelijkheid van Errocon gewaarborgd.

 

 

 

  Ervaringsgebieden

 

 

 
 

 


 

 

 

Errocon zich op de uitvoering van projecten in de volgende gebieden:

 

 

Verkeer

 

 

-

-

-

-

-

 

Verkeersbeleid

Verkeersplanologie

Ontwerp van wegenstructuren

Fiets- en voetgangersvoorzieningen

Parkeerbeleid

Beschrijving: Beschrijving: Stadsverkeer

Vervoer

 

 

-

-

-

-

-

 

Openbaar vervoersystemen

Spoorvervoer, binnenvaart, luchtvaart

Intermodaal vervoer en terminal ontwerp

Innovatieve vervoersystemen

Keuze vervoerwijze

Logistiek

 

 

Beschrijving: Beschrijving: Terminal

-

-

-

-

 

Goederenvervoer en -opslag

Route- en rittenplanning

Automatische overslagsystemen

Hub-and-spoke concepten

Ruimtelijke planning

 

 

-

-

-

-

Masterplanning van bedrijfsterreinen

Locatiekeuze

Bereikbaarheidsvraagstukken

Luchthavenontwikkeling

 

 

 

  Opdrachtgevers

 

 

 
 

 


 

 

 

Opdrachtgevers van Errocon zijn hogere en lagere overheden, industriële en dienstverlenende bedrijven en verschillende nationale en internationale instellingen.

 

Sinds de oprichting is o.a. gewerkt aan projecten voor:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Amsterdam Airport Schiphol

KLM groep

Luchtverkeersleiding Nederland

Gemeente 's-Hertogenbosch

Ministerie Verkeer & Waterstaat

Europese Unie

Erasmus Universiteit Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

Rail Service Center Rotterdam

Nederlandse Mededingingsautoriteit

SenterNovem

EVD-PSOM

Stichting Logistica

Beschrijving: Beschrijving: Schiphol


 

 

 

  Curriculum vitae

 

 

 
 

 

 

 

 


Naam:

Ruud H.J. Rodenburg

Geboorteplaats, - jaar:

Amsterdam, 1942

Opleiding:

1968

Technische Universiteit Delft

Civiele Techniek

Afstudeerrichting Verkeerskunde

 

Werkervaring:

2001 – heden

1996 – 2000

1991 – 1996

1984 – 1991

1981 – 1983

1969 – 1980

Errocon, Maarn

Logitech BV, Driebergen

Tebodin BV, Den Haag

DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, Amersfoort

PT Deserco Development Services, Jakarta, Indonesia

DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, Amersfoort

 

Projectervaring:

2010 - 2013

Penvoerder van het IPC-project van de Vereniging van Logistieke Adviseurs (VeLA) waarin 30 bedrijven uit het MKB innovaties ontwikkelen in hun interne en externe logistieke operatie met subsidie van Agentschap NL.

2009 - 2011

Penvoerder van het IPC-project van de Stichting Logistica waarin 30 bedrijven uit het MKB een innovatief verbeteringstraject in hun logistieke operatie uitvoeren met een subsidie van SenterNovem.

2008

Penvoerder van de Pre-IPCstudie (SenterNovem) naar innovatiemogelijkheden in de logistiek, in opdracht van de Stichting Logistica.

2006 - 2007

Coördinatie van de samenwerking tussen de TU-Delft en de TU-Boekarest bij het geven van cursussen op gebied van aerospace engineering aan afgestudeerde ingenieurs in Roemenië.

2005 - 2006

Advisering van de logistieke en verkeerskundige aspecten van een masterplan voor het vrachtgebied van Brussels Airport, in samenwerking met Tebodin.

Business plan voor een luchtvaartkenniscentrum in Roemenië in samenwerking met Stork Fokker AESP, TU-Delft en NLR in opdracht van EVD-PSO.

2005

Onderzoek bij de Nederlandse Rubber - en Kunststofindustrie (NRK) naar een branchegewijze aanpak om te komen tot transportbesparing bij bedrijven, in samenwerking met Amsterdam Consultants.

Inrichtingseisen railterminal Hoofddorp in samenhang met treinconcept en vervoersmarkt; opstellen van een beknopt business plan.

2004 - 2005

Beoordeling van de door ProRail ontwikkelde methodiek voor het berekenen van de gebruiksvergoeding van de spoorinfrastructuur. Onderzoek in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa.

Ontwikkeling VeLA-keur Arbo-zorg Bedrijfslogistiek, inclusief de opzet van een risico-inventarisatie en -evaluatie en de bijbehorende certificeringsregeling.

2004

Ontwikkeling van een methodiek voor de beoordeling van bedrijventerreinen op bereikbaarheid, logistieke synergie, transportefficiency, modal shift en duurzaamheid.

Second opinion inzake een bedrijfsplan voor telecommunicatie-projecten.

2002 - 2003

Expert terminal-infrastuctuur voor intermodaal vervoer van luchtvracht per trein

(Co-Act)

2001 - 2002

Projectleider vraaggestuurd innovatief personenvervoer Den Bosch.

Projectsecretaris LVNL-werkgroep Risico-analyse 4 parallelle banen op Schiphol.

1999 - 2001

Markt- en netwerkkenmerken van de KLM-huboperatie in het passagiersvervoer op Schiphol.

Onderzoek marktontwikkeling vrijetijds- en vrachtvervoer in de luchtvaart.

Voorontwerp Rail Service Center Valburg als onderdeel van het multimodaal transportcentrum.

1998 - 1999

Bedrijfslogistieke studies voor Crown Van Gelder Papierfabrieken en Fortis Bank Facilitair Bedrijf Nederland.

1998

Coördinatie en begeleiding van het project “Optimalisatie Schiphol”, inhoudende optimale luchthavenontwikkeling binnen de gegeven milieu-randvoorwaarden.

1997 - 1998

Beer’Sheva Public Transport Study” inzake de haalbaarheid van light-rail als systeem van stedelijk openbaar vervoer in de stad Beer’Sheva in Israel.

1995 - 1996

Ondernemingsplannen in het kader van mogelijke samenwerking van Schiphol met Eindhoven Airport en Maastricht-Aachen Airport met inachtneming van marktkansen en milieugrenzen.

Masterplan infrastructuur ENCI-terrein Maastricht.

Ontwikkeling van de wisselplaats in het kader van het Combi-Road project.

1994 - 1995

Haalbaarheidsstudies in Litouwen inzake de reorganisatie van de Lithuanian Road Administration en verbeteringen van de luchthavens van Vilnius en Kaunas.

1991 - 1994

Inventarisatie van investeringskosten van alle infrastructuurprojecten rond Schiphol (PMMS).

Technische haalbaarheid Rail Service Center Maasvlakte.

Onderzoek doorberekening van infrastructuurkosten aan NS-Goederenvervoer.

Actualisering Masterplan 2003 luchthaven Schiphol.

1989 - 1990

Masterplan infrastructuur voor Shell-Berre bij Marseille in Frankrijk.

1984 - 1988

Optimale rittenplanning van de thuisbezorging van Vroom & Dreesmann.

Haalbaarheidsstudie verbetering opslagfaciliteiten Materialendienst Shell-Pernis.

Organisatie transportgroep van Tijl-Wegener uitgeversconcern.

Masterplan huisvesting Rotterdamse Elektrische Tram (RET).

Masterplan Schiphol 1988-2003 ten behoeve van de uitbreiding op middellange termijn.

Structuurplan DSM-terrein in Geleen in het kader van de milieu-zonering.

Uitwerkingsplan Logistiek Knooppunt Zuid-Limburg in opdracht van N.V. Industriebank LIOF.

Vervoers- en verkeerskundige consequenties van eventuele Olympische Spelen in Amsterdam.

1981 - 1983

Technisch, organisatorisch en financieel management van een Indonesisch ingenieursbureau.

1969 - 1980

Verkeer- en vervoerstudies en openbaar vervoerstudies voor gemeenten en provincies.