Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source

HIER TREFT U ENKELE VEEL VOORKOMENDE EN ACTUELE ONDERWERPEN! NA HET DOORNEMEN KUNT U  GEDOCUMENTEERD NAAR UW HUISARTS TOE. EEN GOEDE GEZONDHEID EN BETERSCHAP TOEGEWENST.

Fly to htaus@myway.com         AT YOUR SERVICE: Print This Page  

Cocaine gebruik | Burnout | Stressmanagement | Ramadan en Diabetes

Computer en MuisarmCrisis | Kwikintoxicatie en Melamine | Lijkschouwing | Midlife

Pesten op het werk | Meningitis | Abortus Provocatus | Gezond gebit | Borstknobbel | De Pil | Ayurveda | Het lichaam

"Als men de middelen niet heeft het goede in het groot te doen, is dit nog geen reden na te laten het in het klein te doen." Ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt.

Cocaine is afkomstig van de Zuid-Amerikaanse cocaplant, Erythroxylon coca. De bladeren worden vermengd met een oplosmiddel, zodat een pasta ontstaat, de cocapasta. Aan die pasta wordt er zoutzuur toegevoegd waarna het mengsel een paar keer wordt gekristalliseerd. Uiteindelijk blijft er een wit kristalachtig poeder over. Cocaine, snuifcoke, ook wel rauwe coke,snow, wit of cola genoemd, komt via het slijmvlies in het bloed. Na 20 minuten zijn de effecten voelbaar. Na 5 uur is 98% van de coke uit het bloed verdwenen. Hersencellen gaan kapot. Na een snuif duurt het een week voor hersen en zenuwcellen weer hersteld zijn. Door de commercie wordt er veel troep verkocht waardoor je inname dosis hoger wordt en de bijwerkingen groter. 1 gram coke kost 125 gulden. Volgens de opiumwet is een hoeveelheid van 0,5 gram voor eigen gebruik wel toegestaan. Bij een hoeveelheid tot 5 gram zit een straf van een week tot 2 maanden. Van 5 tot 30 gram een straf tot 6 maanden. Straatwaarde van 430 kg cocaine bedraagt 88 miljoen euro!
Klachten
Door cokegebruik vallen je drempels weg, je durft je fantasieen uit te leven, dingen te doen waar je altijd van gedroomd hebt. Dit is dan het moment dat je er dan niet meer zonder kan, bv de leuke fantasieen op seksgebied, het oppeppend effect, je kan een uurtje langer doorgaan met je werk, je wordt er scherper van, krijgt meer energie, je wordt hoogmoedig, je stijgt boven jezelf uit, een enorme zelfoverschatting maar dan wordt je uiteindelijk geestelijk verslaafd aan het spul en je wordt paranoid, schichtig, angstig, jaloers of achterdochtig, waanvoorstellingen en ga je trillen, zenuwtics. Cocaine werkt vnl. op het lustcentrum in de hersenen. Het zorgt ervoor dat veel opwekkende stoffen (noradrenaline en dopamine) in de hersencellen blijven. Na kortdurend gebruik leidt coke tot een licht gevoel van euforie. Na langdurig gebruik gebeurt het tegendeel: dysforie, sombere, rusteloze en prikkelbare stemming die gepaard gaat met onthoudingsverschijnselen. Wie veel en vaak coke gebruikt, verliest zijn eetlust en zijn weerstand. De conditie gaat eraan en uitputting en slapeloosheid zijn het gevolg. Verder is coke een zware belasting voor het hart en bloedvaten met als gevolg infarcten van hart en hersenen. Door het snuiven ontstaat ook vaak ontstekingen van het neustussenschot.

htaus@myway.com  Bolletjesslikker 

TERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!
Verdriet lijkt vaak zo zinloos, maar het leert ook vaak het geluk kennen. Er is nooit een nacht geweest zonder morgen.

RSI, Repetitive Strain Injury, bekend als Muisarm, ontstaat agv lang achter elkaar dezelfde bewegingen te maken of dezelfde houding aan te nemen. Kleine bloedvaatjes worden afgeknepen en delen van het lichaam krijgen onvoldoende zuurstof m.a.g. dat een verkeerde stofwisselingsproces plaatsvindt. Een ophoping van afvalprodukten levert dan schade aan de zenuwen en er ontstaan klachten. Deze ziekte treedt niet alleen op bij computergebruikers maar kan dus ook optreden bij andere beroepen zoals kappers, postbodes, musici, kassapersoneel.
Klachten.
chronische pijn, tot stijfheid, tintelingen, brandende pijnen, koud of doof gevoel, of zelfs krachtsverlies in het gebied van vingers, handen, polsen, armen, schouders en nek.
De klachten treden op tijdens of vlak na het werk. Een vermindering zien we 's avonds en in het weekend

Maatregelen.
Wissel het werk af./versch. houding. Voorkom stress want deze laat je juist verkrampt werken.
let op houding en zorg voor goede hoogte bureau en stoel en
pauzeer na een uur eenzijdig werk 10 minuten. Zorg voor sport en oefening . Enkele oefeningen: *
hoofd kantelen: naar links en rechts richting voorkant schouders bewegen en enkele sec aanhouden, 5-10 keer; *Hoofd draaien:kin intrekken en hoofd naar voren buigen, draai het hoofd naar links, dan naar achteren, naar rechts en weer naar voren .* Handen losschudden: laat de schouders en armen ontspannen hangen, schudt rustig de handen los, 15 sec . *Schouders laten vallen : breng de schouders naar de oren, even vasthouden, schouders laten vallen, 5-10 keer.* Romp draaien: ga staan, breng een stok achter de rug en klem deze in de holte van de ellebogen; draai hoofd en schouders om de lengteas naar rechts; houd even aan en draai naar de andere kant, 10-15 keer herhalen.
Bij beginnende klachten raadpleeg een arts

---->Meer info:
http://www.stoprsi.nl
 

htaus@myway.comTERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!


De rijke is niet gelukkiger dan hij die genoeg heeft.
De opperste bekwaamheid bestaat hierin, goed de waarde der dingen te kennen.

Vier van elke honderd werkenden kunnen zonder hulp hun werk niet langer aan. Een op de tien werkende nederlanders kampt met burnout. Een op de 7 carrierevrouwen en een op de elf carrieremannen. Ze zijn vermoeid, ze zijn opgebrand. Het is een heftige vorm van psychische vermoeidheid., een negatieve psychologische toestand. Komt vooral voor bij mensen die veel contacten met anderen hebben in hun werk, met collega's, en meestal ook de buitenwereld, in de vorm van klanten, clienten, patienten of leerlingen. Maar niet iedereen met veel contacten loopt dezelfde kans op een burnout. Vooral in het onderwijs en zorg, waarbij de mensen heel betrokken zijn bij hun werk, is er een grote kans. Dus vooral degenen die ook ingepakt zijn in overheidsregels en van buitenaf opgelegde normen. Een hoge werkdruk en gebrek aan autonomie zijn risicofactoren.
Kenmerken
* enorme vermoeidheid en emotionele uitputting
* cynisme, afstandelijkheid inzake het werk
*een gevoel van verminderde competentie in het werk
*vaak bijzondere aardige, warme en gevoelige mensen
*stressignalen als: slapeloosheid, opgewondenheid, onzekerheid, angst, hartkloppingen, onrust,
opgeblazen gevoel, gespannen spieren, verminderde concentratie, continu piekeren, veel roken of drinken, snel huilen, onderpresteren enz, enz.
Maatregelen
Psychologische begeleiding met cognitieve gedragstherapie.
Andere vormen van werkzaamheden
Beschermen, coachen van de risicogroep om het burn-outrisico te reduceren.

TEST OP BURN-OUT
0=nooit, 1=zelden, 2=soms, 3=af en toe, 4=vrij vaak, 5=vaak, 6=altijd
* voel je je leeg aan het eind van de dag.
* ben je al moe als je opstaat 's ochtends?
* ben je moe en futloos tijdens het werk?
* voel je je wel eens emotioneel uitgeput?
* heb je wel eens het gevoel helemaal op te zijn?
Tel alle punten op
------------------------------------------------- = ..?..
5
RESULTAAT: Indien score >= 2,20 , dan heb je groot risico op een Burn-out!!
PS.: dit is slechts een aanwijzing maar voor een definitieve diagnose is een lichamelijk onderzoek van de arts gewenst alsook uitsluiting van een depressie, arbeidsconflicten etc.

 

TERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!
Als je besloten hebt iets te bereiken, ga er dan voor ten koste van alle verveling en tegenzin. De winst in zelfvertrouwen na iets moeizaams bereikt te hebben is onmetelijk.

Een kwikvergiftiging ontstaat bij contact met kwik. Dit kan door het inademen van kwikdamp, eten van voedsel met kwik en andere direkte danwel indirekt contact met kwik. Beroepshalve bij goudzoekers, drugslaboranten, maar ook bij de consument bv bij het eten van vissoorten met een hoog kwikgehalte (groter dan 0,5 mg per kg vis). Vissen kunnen een hoog gehalte aan kwik hebben als het water vervuild is met kwik. De kwik komt in bacterien terecht en de vissen consumeren deze bacterien. De vis wordt gegeten door de mens en deze raakt vergiftigd. Grote roofvissen eten de kleine vissen op waardoor zij veel meer kwik bevatten.
Kenmerken.
Hoofdpijn, misselijkheid, verlammingsverschijnselen,
aantasting zenuwstelsel, geheugenverlies, nierbeschadiging,
hallucinaties, blindheid, coma en zelfs de dood
.
Maatregelen.
Beroepshalve preventie (maskers, voorkom huidcontact). Gebruik geen vissoorten uit gebieden waar ondeskundig goud wordt gedolven. Laat de vissoorten uit verdachte gebieden door instanties onderzoeken op hun kwikgehalte.

MELAMINE in melk
Melamine is een lichaamsvreemde stof. Dit stof is niet bestemd om in je lichaam te komen. Het is plastic die stikstof in zich heeft. Dit moet aan een aantal criteria voldoen, eer zij
toegevoegd kan worden in melkproducten. Ten eerste moet het kleurloos zijn, ten tweede moet het reukloos zijn, ten derde moet hij smaakloos zijn en ten vierde moet hij oplosbaar zijn in vet. In
melamine bevinden zich stikstofverbindingen, die heel belangrijk zijn bij de bepaling van het eiwitgehalte van een levensmiddel (ruweiwitgehalte).
 De malafide Chinese ondernemers verdunnen de melk. Doordat de melk verdund wordt, neemt het eiwitgehalte af. Bij analyse zal dit zeker
niet door de overheid geaccepteerd worden. En om het eiwitgehalte toch nog hoog te houden, vermengen deze ondernemers de melk met
melamine. De melk of melkpoeder heeft hierdoor geen voedingswaarde meer voor de mens. Bij volwassenen is het verschil nauwelijks te
merken, omdat zij het wegpoepen of wegplassen. Verder is het zo, dat de nieren van volwassenen beter functioneren en het waarschijnlijk
afbreken.  Bij baby’s zijn de organen nog niet in voldoende mate ontwikkeld, zo ook bijvoorbeeld hun nieren. En doordat hun nieren nog niet goed
ontwikkeld zijn, kan de melamine niet in voldoende mate worden afgebroken. De nieren raken hierdoor beschadigd, waardoor de baby’s
nierstenen ontwikkelen. De nieren, die alle afvalstoffen uit het lichaam moeten weghalen, kunnen dat niet meer bij de baby’s,
waardoor de kinderen vergiftigd raken. Een ander gevolg dat melamine met zich kan meebrengen, is ondervoeding. “Ook al zou de ziekte niet geconstateerd
worden bij een baby, dannog ga je ondervoede kinderen krijgen. Want de kinderen gebruiken melk, die een bepaald eiwitgehalte moet hebben, maar dat eiwitgehalte niet heeft.”

 

TERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!
Je bent rijk of arm naar wat je bent, niet naar wat je bezit. Hebt u nooit gemerkt dat de armen de waarde van de dingen die zij niet bezitten, altijd overschatten? De armen geloven dat zij alleen maar rijkdommen nodig hebben om gelukkig te zijn.

Dit is een altijd aanwezige toestand bij de mens die van zeer groot belang is voor het verrichten van taken en die in sterke mate toeneemt als er een verandering of bedreiging optreedt waarop iemand zich in moet stellen.
Kenmerken en maatregelen
*Besef de rampzalige gevolgen van negatieve stress. Bij chronische stress sneuvelt als eerste de creativiteit, noodzakelijk voor de groei.
*Ken het verschil tussen gezond rekken en overrekken.
*Herken ongezonde stress-signalen z.a. langdurig lusteloos, huilerig, prikkelbaar, steeds minder initiatief, geen interesse in anderen, zelfverwijten.
*Reageer snel op zulke signalen.
*Ken de kanariepieten en de zeurpieten.
*Managers beinvloeden sterk de stress en veerkracht van medewerkers.
*Compenseer werkbelasting.
*Ken ieders gebruiksaanwijzing.
*Bevorder groepsgeest, cooperatie en ontmoedig onderlinge competitie.
*Leer werken met emoties en relaties.
*Zorg dat er regelmatig vrienden in je omgeving zijn en breng tijd met ze door voor steun, begrip, plezier en humor.
*Vermijd lawaai en lawaaierige omgeving en zoek een rustige omgeving op. Zorg dat je werk doet wat je leuk vindt.
*Zorg voor een plezierige conversatie onder het eten.
*Laat mensen weten hoe je behandeld wil worden. Doe een ding tegelijk en hou je niet bezig met het volgende zolang je bezig bent.
*Gebruik je wachttijd op een creatieve manier door te mediteren over de mooie dingen in het leven, om met vreemde mensen om je heen te praten of een krantje te lezen. Gebruik ook je reistijd van en naar het werk om te ontspannen.
*Wees dankbaar en voordat je gaat slapen neem dan de 6 mooiste voorvallen van die dag door.
*Verwen jezelf: koop eens een bloemetje, neem een massage of koop iets wat je altijd al wilde hebben, bel de bezorgservice.
*Plan tijd om te ontspannen in plaats van te werken. Laat je mobiele telefoon geregeld uit staan of laat het thuis.
*Doe na het werk je werkkleren uit en ruil ze om voor je plezierkleding. Werk nooit in bed. Je geest zal het bed met werk associeren en niet met slapen of uitrusten.
*Loop in de zomer geregeld buiten op blote voeten. Geef iedere dag een persoon een compliment.
*Hou geregeld staande stretch pauzes voor lichte oefeningen op muziek
*Wees assertief. Wanneer iemand je iets vraagt, stel jezelf dan vier vragen: heb ik hier de enrgie voor? Heb ik hier de tijd voor? Heb ik hier de bekwaamheden voor? Heb ik hier zin in?
*Lach om je tegenvallers of stresvolle situaties en hou ze tegen het licht van de humor.
*Hou van jezelf, waardeer jezelf en weiger jezelf af te vallen of te veroordelen. Zie het leven als een ontdekkingsreis waarin jij keuzes maakt en uniek bent en niet op een ander hoeft te lijken en besef steeds dat het helemaal jouw leven is
.
Een beetje stress is geen probleem, maar als slapeloosheid, spanningen thuis, roken, nagelbijten of overmatig alcoholgebruik in beeld komen, wordt het tijd voor maatregelen. Wat helpt dan echt? Dit zeggen bijna 500 Nederlanders, die vinden dat ze gestresst zijn door het werk.
1. Sporten. 2. Hobby-en. 3. Uitgaan (schouwburg, theater, kroeg, enz.). 4. TV kijken. 5. Muziek luisteren.6. Varen. 7. Vissen. 8. Discussiëren, debatteren. 9. Lezen. 10. Slapen.
Daarmee blijkt iets heel anders doen, effectiever ter ontspanning dan passiviteit.

 

Stressmanagement = htaus@myway.com people management 


Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk...dat is de echte werkelijkheid. Het enige wat ik misschien nog in mensen waardeer, is dat ze erover nadenken hoe en waarom ze geworden zijn wat ze zijn.

Vroeger kregen diabetes patienten de raad af te zien van de ramadan. Nu kan het maar er zijn wel regels. Verder wordt afgeraden om te vasten als de pat. therapieontrouw zijn, slecht zijn ingesteld, uitgebreide complicaties hebben en/of weinig aan zelfmanagement doen en ook tijdens de zwangerschap. De begeleiding bij ramadan richt zich erop om goede bloedglucosewaarden te behouden. Bij iemand die bij diabetes mellitus ook nog overgewicht heeft, is het tijdens deze periode moeilijk gewichtsverlies te realiseren. Ondanks het vasten is er, door de uitgebreidere maaltijden en vooral ook de zoete lekkernijen, sprake van een hoge energie-inname
Maatregelen
*meet vaker het bloedglucosegehalte.
*Insulinegebruikende pat. met een schema van twee insuline-injecties per dag: de avond- en ochtenddosis moet worden omgedraaid.
*bij intensief viermaal daags spuitschema wordt de kortwerkende insuline bij de maaltijden geinjecteerd. Voor basale langwerkende insuline wordt geadviseerd eenderde deel s'morgens te nemen en tweederde deel s'avonds. Vaak is er voor de uitgebreide avondmaaltijd meer kortwerkende insuline nodig. In deze periode is zelfcontrole op zijn plaats
Bij dreigende ontregeling wordt tijdig de insulinedosis aangepast. Het is toegstaan om dreigende hypoglycaemie met (druiven)suiker te corrigeren.
*Patienten die tabletten gebruiken: bij eenmaal daags een tablet wordt geadviseerd de tablet bij de grote avondmaaltijd in te nemen. Bij een inname tweemaal daags worden de tabletten s'morgens en s'avonds gegeven. Bij een inname van driemaal daags een tablet, wordt geadviseerd slechts twee tabletten-1 s'morgens en 1 s'avonds- in te nemen en de derde over te slaan.
*Bij afsluitende suikerfeest worden hogere bloedglucosewaarden voor lief genomen. Een advies tijdens deze periode kan zijn het nuchtere bloedglucosegehalte als uitgangspunt te nemen en daarop de hoeveelheid insuline aan te passen. Voor meer algemene info rond ramadan kun je naar de pagina FAQ op deze zelfde website. --bron: patient care/nov 2000-

TERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!
Het is beter eenmaal te lijden dan voortdurend bezorgd te moeten zijn, in angst te moeten zitten. Ga voor succes, niet voor perfectie. Geef nooit je recht op om het fout te hebben want anders zal je de vaardigheid verliezen om nieuwe dingen te leren en vooruit te komen met je leven.

Wettelijk moet dit na elk overlijden gebeuren. Kennis van postmortale verschijnselen is vereist. Doodgaan is eenduidig en voor een ieder weggelegd. Een systeem in isolatie desorganiseert spontaan en wordt gelijk aan de omgeving. De wijze waarop loopt nogal uiteen: plotseling, onverwacht, voorspelbaar, bewust gekozen of door (on)gewenst toedoen van anderen. Natturlijke dood: ieder overlijden dat het gevolg is van een spontane ziekte of ouderdom. Een niet-natuurlijke dood staat voor het overlijden dat (mede) het gevolg is van uitwendig geweld, ook wanneer dat niet door menselijk toedoen is veroorzaakt, alsmede overlijden waarbij sprake is van opzet of schuld. Categorien van een niet-natuurlijke dood: overlijden na een ongeval,moord,doodslag,mishandeling,euthanasie,hulp bij zelfdoding,suicide,verdrinking,verbranding,verstikking en dood door schuld (dus ook medische,paramedische en verpleegkundige fouten).
Waarom lijkschouwing
-De volbrenging van de wettelijke taak de overlijdensverklaringen in te vullen.
-Het maken van onderscheid tussen een natuurlijke en een niet-natuurlijke dood of twijfel daaromtrent.
-Het leveren van een bijdrage aan de medische statistiek
-De mogelijkheid nabestaanden beter te kunnen informeren en in de nazorg te begeleiden

Waaruit bestaat de schouwing?
-Uitwendig onderzoek van het gehele lijk op de aanwezigheid van pre- en postmortale verschijnselen.
-onderzoek naar de omstandigheden waaronder de dood intrad, navraag bij familie nodig.
-Het vasstellen van de doodsoorzaak of er sprake is van een (niet-)natuurlijke dood.
-Het afgeven van de overlijdensverklaring waarbij duidelijk moet zijn dat de behandelend arts dat alleen kan doen als hij overtuigd is van overlijden door een natuurlijke oorzaak.
Vraagstellingen bij de lijkschouwing
-is het een lijk? De onzekere tekenen:niet voelbare polsslag, niet-zichtbare en hoorbare ademhaling; de zekere tekenen: lijkvlekken,lijkstijfheid,lichtstijve en vervormbare pupillen,afkoeling.Evt ambulance voor electrocardiografie.
-Wie is het lijk? overtuig jezelf van de juiste identiteit.
-Sinds wanneer is het een lijk?
-Waarom en waardoor is het een lijk?
Postmortale verschijnselen
-LIJKVLEKKEN: paarsblauw vankleur, 1-2 uur postmortaal(PM). Lijkvlekken volledig, 10 uur PM. Lijkvlekken niet meer verplaatsbaar, 24 uur PM. Blanke drukplekken ontstaan daar waar het lichaam contact heeft gemaakt met een harde onderlaag of strakke kleding.
-LIJKSTIJFHEID: 1-2 uur PM. Volledig na 8 uur PM. Wegtrekken lijkstijfheid na 72 uur PM.
-AFKOELING: meestal 1-2 uur PM met een daling van 0,5-1 graden C per uur.
-ONTBINDING/ROTTING: binnen 48-72 uur treedt door diffusie van gas, gevormd in de darmen, een groenblauwe verkleuring op van de buikwand(verwarring met hematoom)

Enkele suspects:
-peracute stijfheid: na extreme inspanning of pijn en strychninevergiftiging.
-roodroze lijkvlekken: koolmonoxide of cyanidevergiftiging en (vries)kou.
-groenbruine lijkvlekken: nitraat- en chloraatvergiftiging.
-puntvormige bloedingen op slijmvlies van de lippen en oogbindvlies: mogelijk teken van (opzettelijke)verstikking,verwurging of verhanging
-letsels borst,buik,rug schedel en andere plaasten
-zichtbare voorwerpen

TERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!
Hoe kunnen wij de rijkdom van het leven zien als wij er buiten adem doorheen rennen. Eigenlijk kan men alleen over leven spreken voor die momenten waarin we ons ervan bewust zijn hoe rijk we zijn.

Deze fase doet zijn intrede na het 35e of 40 levensjaar. De symptomen ontstaan geleidelijk. De wijze waarop de andropauze ervaren wordt, is per man verschillend. Factoren als lichaamsbeweging en gezonde levensstijl hebben een duidelijke positieve invloed. Alcohol, roken en weinig bewegen daarentegen beinvloeden het proces negatief.
Oorzaak
Afname van hormonen en wel in de eerste plaats van testosteron, maar ook groeihormonen. Testosteron wordt geproduceerd in de testis en de bijnieren en heeft zijn werking op het hele mannelijk lichaam. Het is voor mannen, wat oestrogeen voor vrouwen is. Testosteron helpt voor de opbouw van eiwitten, is essentieel voor een normaal seksleven en voor de erekties. Het heeft ook invloed op diverse metabolische activiteiten zoals de productie van bloedcellen in het beenmerg, botopbouw, vetzuren metabolisme, leverfunctie en prostaatgroei. Afname in testosteron zet de deur open voor hart-en vaataandoeningen en botontkalking. Osteoporose komt op de leeftijd boven de 50 jaar bij een op de 8 mannen voor.
Symptomen.
Afname in energie en kracht--vermeerdering lichaamsvet--afname in concentratievermogen--osteoporose--depressie en/of gebrek aan enthousiasme--afname in spiermassa--groter risico op kanker--groter risico van hart- en vaataandoeningen--wakeer libido--zwakker orgasme--zwakkere erecties--prostaatklachten
Therapie
Testosteron therapie met cremes, injecties, pillen of pleisters. De therapie vermindert de symptomen maar kan belastend zijn voor de prostaat. Peulvruchten zijn rijk aan bepaalde voedingsstoffen, isoflavonen, die op middelbare leeftijd helpen voor een betere hormoonbalans vw een hormoonachtige werking. Men zou de dagelijkse kunnen aanvullen aan de dagelijkse behoefte van 40 mg isoflavonen( 2 maal daags 2 ons peulvruchten) via bonen, linzen, peulen en soja.


TERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!
Verdriet lijkt vaak zo zinloos, maar het leert ook vaak het geluk kennen. Het is gemakkelijker voor principes te strijden, dan er naar te leven.


Pesten van collegas heeft heel veel gevolgen voor individuen en organisaties. Het is een vorm van 'morele intimidatie', ongewenst gedrag. Het is meer dan een plagerijtje, je moet tegen kunnen. Het gaat om vijandig, vernederend of intimiderend gedrag dat steeds gericht is op dezelfde persoon. Het gebeurt vaak en gedurende een lange tijd. De persoon die het doelwit is kan zich niet verweren maar kan zich wel geeigende reactionaire en zelfs desastreuze methoden inspelen die gegeven moment losbarsten. De pesters, als die nog niet zelfs het slachtoffer zijn geworden, gebruiken deze reactie waar meerdere mensen bij zijn zeer emotioneel en dramatisch door het accent te plaatsen op het op dat moment ontoelaatbaar maar reactionair gedrag van de gepeste slachtoffer. Hiermee proberen zij zich voor korte duur van alle schuld vrij te pleiten niet wetend dat zij of hun gezin later ook nog worden afgestraft conform de Karma. Pesten in de werksituatie gebeurt meestal door 1 persoon, soms door een leidinggevende of door een klein groepje waarbij duidelijk 1 persoon het voortouw neemt. Naast degene die gepest wordt en degenen die pesten is er vaak sprake van een grote middengroep die zich in eerste instantie afzijdig houdt.: zij keuren het gedrag van de pester niet goed maar komen ook niet op voor de gepeste. Soms loopt het zo uit de hand dat iemand uiteindelijk gepest wordt door de hele organisatie. De pesters interesseert de gevolgen voor de organisatie niet omdat ze geen aandelen of direkt financieel belang in hebben. Het is puur egoisme , zelfverheerlijking en idiotie.
WAAROM PESTEN?:
- Werkdruk
-Mensen verwachten voordeel
-Afreageren van frustraties, eigen falen of persoonlijke complexen
-Demonstratie van macht
-Iemand wil zich niet aanpassen
-Iemand werkt te hard
-Iemand werkt juist niet hard genoeg
-bedreigd voelen in eigen negatief gedrag
-camoufleren van eigen falen of weinig werk of (im) materieel bevoordelen van geliefden
VORMEN VAN PESTEN
Vaak gaat een dader pesten om zijn eigen positie ten koste van een ander te verbeteren. Goedbedoelde reacties van de werkgever of het thuisfront dat iemand niet alles als pesten moet opvatten of wat meer van zich af moet bijten, werken averechts. Ze vergroten de twijfel die het slachtoffer toch al heeft. Pesten verloopt in 4 fasen. In het begin is er sprake van een conflict tussen twee partijen die gelijkwaardig zijn. Daarna verzwakt een der partijen omdat hij geen verweer meer heeft. Vervolgens komt er een periode waarin het gepest passief wordt ondergaan. Tenslotte gaat de gepeste zich waardeloos voelen en ontstaan allerlei psychosomatische klachten.
-
Sociaal isoleren: iedereen groet elkaar bij het begin van de werkdag maar 1 persoon wordt overgeslagen
-
Werken onaangenaam of onmogelijk maken: onnodig veel kritiek geven op het werk van iemand, opblazen van een kleine fout en vooral zoeken naar fouten die vaak onopvallend of onbelangrijk zijn. Niet accentueren van successen of goede daden maar zelfs in de successen van de gepeste een fout proberen te zoeken
-
Bespotten: iemand wordt bespot vanwege zijn bril, zijn manier van praten, lopen of kleding
-
Roddelen: steeds weer worden over dezelfde persoon negatieve verhalen rondverteld die absoluut niet op waarheid gebaseerd zijn.
-
Dreigementen: als degene niet wil doen wat wordt gevraagd dan zal de baas worden ingeschakeld, ontslagdreiging.
-
Lichamelijk geweld: dit kan varieren van een duwtje in de rug tot het letterlijk geslagen worden
-
Seksuele intimidatie: een intimiderende opmerking of zelfs ongewenste handtastelijkheden
-
Racisme: pesten vanwege etnische afkomst, denigrerende opmerkingen
-
Provocatie: uitlokkende opmerkingen om dan gezamenlijk de gepeste de les te lezen
GEVOLGEN
-de slachtoffers vertrouwen niemand meer.
-slachtoffers worden depressief en krijgen suicidale neigingen
-slachtoffers reageren impulsief: schelden, onfatsoenlijk gedrag en geweldpleging
-organisatie verliest harde en goede werkers. Pesten demotiveert
-organisatie blijft in ontwikkeling achter omdat de pestgroep niet gecontroleerd wordt
-meer ziekteverzuim dan een hoge werkdruk
-negatieve invloed op de mensen die er getuige van zijn, op de cultuur op de afdeling
en uiteindelijk ook op de kwaliteit van het produkt en daarmee de hele organisatie
MAATREGELEN
-als gepeste niet ermee rondlopen maar hulp zoeken
-de pestgroep lanceert suggesties, leugens en halve waarheden en derhalve moet je
met je sociale intelligentie er bovenop staan
-probeer de pestgroep te ontwijken en ga niet in op provocaties
-de leidinggevende moet het probleem vroeg signaleren en de norm aangeven. De pestgroep duidelijk maken dat pestgedrag niet geoorloofd is. Het probleem zelfs bespreekbaar maken en niet op oorzaken ingaan omdat pesten gewoon niet mag.
-een preventiebeleid opstellen of een curatief beleid volgen waarin hulp wordt geboden. Pesten signaleren en bespreekbaar maken. Binnen het curatief beleid worden er vormingscursussen gegeven voor de daders van intimidatie, het opstellen van sancties om ongewenst gedrag tegen te gaan en het instellen van een preventie-adviseur.
-de Arbo-wet verplicht ondernemingen een vertrouwenspersoon aan te wijzen voor werknemers met klachten. Ook functioneringsgesprekken en werkoverleg bieden gelegenheid om problemen te signaleren.

TERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!
Een gezonde mens heeft duizend wensen, een zieke mens maar één. Iedere keer dat je niet je innerlijke gids volgt, voel je een verlies van energie, verlies van kracht, een gevoel van spirituele sterfte.

 

Meningitis wordt veroorzaakt door virussen en bacterien. Meningococcenziekte omvat 2 ziektebeelden t.w. meninigitis(hersenvliesontsteking) en sepsis (bloedvergiftiging) en als bekende veroorzaker wordt de meningococ aangewezen. Zeer ernstige meningococceninfecties veroorzaken ook pneumonie en artritis. Nekkramp komt vaak laat in het verloop van de ziekte voor en zelfs bij zuigelingen afwezig. Bacteriele meningitis is een aangifteplichtige ziekte waardoor ook meer statistische informatie hierover beschikbaar is. Bij de geboorte heeft 50% van de kinderen IgG antistoffen van de moeder meegekregen ter bescherming hiertegen. Deze hoeveelheid neemt geleidelijk af en bereikt een dieptepunt tussen de 6 en 24 maanden om daarna geleidelijk zelf antistoffen op te bouwen. Op de leeftijd van 5 jaar is het immunsysteem van kinderen volledig ontwikkeld. Door vaccinatie krijgen ze afweerstoffen en hoeven ze bv niet tot hun 5e jaar antibiotica te slikken. De bacterie komt bij de gezonde mens (10% van de bevolking) in de neus-keelholte voor. Deze zijn de dragers en kunnen de bacterien overdragen via druppels vanuit de neus-keelholte (spreken,zingen,niezen) of direct contact (zoenen). Afhankelijk van de weerstand van de persoon, het aantal bacterien en de het type zal na een periode van 2-10 dagen na besmetting een persoon ziek worden. Vroege verschijnselen: abnormale temperatuur, slaperig zijn, slecht drinken, sufheid, koude rillingen, spierpijn, braken, hoofdpijn, vlekkige huiduitslag (niet wegdrukbare rode vlekken op de huid)
OORZAAK & SYMPTOMEN  
Virussen: mazelen, bof, herpes, waterpokken: deze zijn de voornaamste en vaak is bij diagnose het type virus onbekend en luidt de diagnose als zijnde een virale meningitis. Tegen bof,mazelen en rubellavirus wordt al gevaccineerd ( BMR) waardoor de meningitis hierdoor al zeldzamer is geworden. Virale menigitis verloopt in de meeste gevallen minder ernstig dan een bacteriele.
Bacterien: Haemophilus influenza type b (HIB), Neisseria meningitidis(meningococ), Streptococcus pneumoniae(pneumococ), Ecoli, Listeria etc, in totaal 28 soorten en op jaarbasis 1250 gevallen van meningitis veroorzaken. ( meningococ 50%, 750 gevalen, pneumococ 30%, 275 gevallen en 20% door de rest).
- De meningococ: Sepsis ontstaat door passage van de bacterien in de bloedbaan .Door het endotoxine van de bacterie die stollingsstoornissen veroorzaken ontstaat een snel verlopend ziektebeeld met typische puntbloedinkjes, kleine onderhuidse bloeduitstortinkjes die snel groter worden. Nekkramp ontbreekt meestal. Bij meningitis heb je hoofdpijn en nekstijfheid..Ook kan de combinatie voorkomen. Het verloop: 20% overlijdt, 60% geen gevolgen en 20% restverschijnselen: na een sepsis bv amputaties en littekenvorming en bij meningitis doofheid tot motorische problemen of gedragsproblemen. Op basis van de kapselbouw van de bacterie onderscheidt men 12 serogroepen in type A,B,C,W-135,X,Y,Z en 29E. Verder zijn er naast deze serogroepen weer nog meer serotypen en subserotypen. In Ned. wordt de meningococcenziekte alsvolgt veroorzaakt: 0% door A, 82.8% door B, 14.2% door C en 3% door overige. Bijna de helft van de patienten is jonger dan 5 jaar met een 2e piek in de leeftijdsgroep 15 tot 19 jaar, Piekincidentie is in de winter en het vroege voorjaar. Type A komt vooral voor in Afrikaanse landen en W135 bij Mekkagangers. Tegen A en C kan worden gevaccineerd omdat het vaccin er al is. Het vaccin tegen type B als grootste verwekker is pas beschikbaar rond 2008 omdat er een bestanddeel bij type B voorkomt die die ook in de hersenen voorkomt en bij vaccinatie dan een afweer zou oproepen tegen het eigen lichaam.
- De pneumococ: 95% van de gevallen zijn jonger dan 5 jaar en naast meningitis veroorzaken ze ook longontsteking en middenoorontsteking. Een sepsis komt ook voor maar meestal zonder puntvormige bloedinkjes. Deze ziektebeelden komen in hogere aantallen voor dan de menigitis. Van de meningitispatienten komt 15% te overlijden en 20-25% houdt restverschijnselen over van doofheid tot motorische klachten tot geestelijke achterstand. Er zijn 90 serotypen en tegen 7 typen die als belangrijkste pneumococcenverwekkers behoren kan wel worden gevaccineerd.

THERAPIE
1. Preventie:
a. Vaccinatie:

Meningococ: Tegen type A en C kan worden gevaccineerd (meningovac A+C) echter niet geschikt voor kinderen onder de 2 jaar. Nu ook bescherming aan kinderen onder de 2 jaar met het vaccin tegen type C nl. NeisVac-C vaccin. Tegen type B kan nog niet worden gevaccineerd.
Pneumococcen: ook bescherming aan kinderen onder de 2 jaar en wel met het vaccin Prevenar.
Haemophilus influenza: hiertegen wordt al (1993) binnen het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd met HIB-vaccin
Andere virussen bv Bof, mazelen: wordt al (1987) gevaccineerd met BMR
b. Isolatie:
Bij epidemieen vermijd close-contacten, creches/school/discotheek, ivm druppelbesmetting
2. Meningitis of meningococcenziekte:
Isolatie en opname in het ziekenhuis voor intraveneuze toediening van antibiotica. (penicilline G, 0,3 miljoen EH/kg/dag in 6 giften, zeven dagen)
Last But Not Least: Het is niet reel te denken dat tegen al die verwekkers van meningitis vaccinaties zullen komen. De inspanningen die daarvoor verricht moeten worden, zullen nooit kunnen opwegen tegen het resultaat.

TERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!
Iedereen heeft continu de vrijheid om in het nu voortdurend te kiezen. We kunnen alleen maar voor onszelf kiezen, niet voor anderen. Zodra we anderen voor ons laten kiezen, zeggen we het vertrouwen in ons zelf op. Als degenen die zich over hun verplichtingen zorgen maken, zouden nadenken over hun rijkdommen, zouden ze zich minder zorgen maken.

Abortus provocatus: in 1990 bedroeg dit 18.384, in 1999 was het 25.318 en in 2001 bedroeg dit 28.437. In 2001 is er zelfs 5731 vrouwen afkomstig uit andere landen abortus verricht waardoor het aantal in 2001 stijgt naar 34.168. 94% van de abortussen worden verricht in de 17 abortusklinieken die Nederland telt. 50% van de abortussen vindt plaats bij alleenstaande vrouwen, nooit gehuwd.; 23% bij gehuwde vrouwen en 18% bij vrouwen die met een partner samenwonen. 1 op de 3 vrouwen die een abortus laat plegen heft dit al eens eerder laten doen.
Symptomen van een postabortus syndroom
emotionele problemen,gevoelloosheid; de normale taken steeds minder kunnen doen; onverklaarbare huilbuien; weren van sociale contacten; relatieproblemen; alcohol en of drugsproblemen, verstoord eetgedrag; extrem humeurig, boosheid, achterdocht, angst; slaapstoornissen, nachtmeries; schuldgevoelens, pijn, is er vergeving; problemen met sexualiteit; depressie, suicide neigingen; angst voor de toekomst.

Als je je helemaal overgeeft aan de voorbijgaande momenten, leef je die momenten veel rijker. Veel mensen hebben datgene waar voor men leeft uit het oog verloren, ten gunste van datgene waarvan men leeft.

Er zijn mensen die nooit flossen, nauwelijks weten wat een tandenstoker is, nooit hun tanden poetsen, en die desondanks een prachtig gaaf gebit hebben. Maar dat zijn uitzonderingen. Veruit de meesten onder ons moeten hun gebit wel degelijk goed onderhouden om vieze luchtjes, gaatjes en ergere problemen te voorkomen. En aangezien je tanden en kiezen belangrijk zijn om een eerste goede indruk achter te laten, kan er niet vaak genoeg op gewezen worden hoe belangrijk een goede gebitsverzorging is.
Tandplak
De grootste vijand van een gezond gebit is tandplak, een vrijwel onzichtbare en moeilijk voelbare aanslag op tanden en kiezen. Tandplak of plaque is een zacht kleverig laagje dat ontstaat uit de bacteriën die van nature in de mondholte aanwezig zijn. De schadelijke bacteriën in de plak hechten zich vooral op de tandvleesrand en op ruwe plekjes, zoals randen van vullingen of groeven in het glazuur. Het veroorzaakt niet alleen cariës (tandbederf), maar kan ook het tandvlees en het kaakbot ernstig aantasten. De vorming van tandplak is niet tegen te gaan; vaak en grondig schoonmaken is de enige remedie. Regelmatig tandenpoetsen is de basis voor een schoon gebit: in principe na iedere maaltijd en één keer per dag een extra grondige poetsbeurt, het beste voordat je naar bed gaat.
Chocola
Elke keer als je iets eet, vindt er in je mond een aanval plaats van de zuren die het tandglazuur aantasten. Je kunt daarom beter in één keer een hele reep chocola opeten en daarna je tanden poetsen, dan elk half uur een stukje en tandenpoetsen als de reep op is. Belangrijk is daarnaast dat je de juiste tandenborstel gebruikt (te harde tandenborstels zijn funest voor het tandvlees en kunnen zelfs slijtage aan tanden en kiezen veroorzaken) en die tijdig vervangt (in ieder geval elke drie maanden).
Fluor
Tandenpoetsen alleen is echter niet genoeg. Het tandglazuur is het dunst in de diepe groeven en op plaatsen waar tanden en/of kiezen aan elkaar grenzen. Dat zijn ook precies de plaatsen waar je met de tandenborstel nauwelijks bij kunt komen. Tandenstokers en flosdraad zijn belangrijke hulpmiddelen om ook die plekjes schoon te houden. Wie dan ook nog één keer per dag met fluorhoudend mondwater spoelt, is een heel eind op weg naar een goede gebitsverzorging. Daarnaast is er tegenwoordig goede gebitsverzorgende kauwgum op de markt, die gebruikt kan worden op momenten dat tandenpoetsen echt onmogelijk is. Gebruik de kauwgum echter nooit ter vervanging, maar uitsluitend ter aanvulling op de tandenborstel!
Tandarts
Om erachter te komen of die verzorging ook werkelijk afdoende is, moet je naar de tandarts. Als je je gebit elk half jaar laat controleren, kunnen dreigende gaatjes nog voorkomen worden door extra fluor. In het ergste geval is een kleine vulling noodzakelijk, maar het komt in ieder geval niet zover dat tanden of kiezen zo ernstig aangetast raken dat ze verloren zijn. Met je gebit kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Voorkomen is niet béter dan genezen, voorkomen is in het geval van tanden en kiezen de enige manier. Want een verloren tand of kies krijg je nooit meer terug!

TERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!



"Ik ben 12 jaar en er zit een bobbeltje onder mijn tepel. Heb ik last van een enge ziekte? Af en toe jeukt het ook? Ik durf dit aan niemand te vertellen. Wat moet ik doen?"  Je hebt geen enge ziekte en hoeft je niet druk te maken. Wat je beschrijft is het eerste teken van borstgroei. Er ontstaat dan een bobbeltje onder je tepel(s), dat inderdaad ontzettend kan jeuken. Straks wordt je tepelhof groter en iets donkerder van kleur en wordt het gebied eromheen dikker. Daarna duurt het nog een aantal jaren voordat je borsten volgroeid zijn.  



 "Ik ga binnenkort trouwen en voor het eerst met mijn vriend naar bed. Ik wil daarom de pil gaan slikken. Maar hoe kom ik aan de pil en wanneer begin je met slikken?"
Om de pil te krijgen, moet je een afspraak maken met je huisarts. Zij is namelijk alleen op recept verkrijgbaar. Je kunt het beste op de eerste dag van je menstruatie met slikken beginnen: de pil is dan direct betrouwbaar. Begin je later tijdens je menstruatie, dan is de pil de eerste 7 dagen niet betrouwbaar. De pil beschermt niet tegen geslachtsziekten. Als één van tweeën in het verleden ooit onveilig heeft gevreeën, is het slim om naast de pil ook condooms te gebruiken. Dit noemt men double dutch
.



Vier-en-een-half duizend jaar geleden – en mogelijk zelfs zesduizend jaar – werd in India de basis gelegd voor de geneeskunde. Die wetenschap kreeg de naam ‘Ayurveda’, wat ‘Kennis van het leven’ betekent.  Sinds de mens zich meer en meer bewust is gaan worden van zijn gezondheid en zijn kansen om gezond oud te worden, is Ayurveda sterk in de lift; in Amerika is het zelfs een regelrechte hype. De Ayurvedische wetenschap wordt in India op universitair niveau onderricht.  Om gezond te worden en om ziektes te voorkomen gebruikt de bevolking – en dat zijn er meer dan 1 miljard mensen – in meerderheid uitsluitend Ayurveda. Men heeft afstand genomen en gehouden van de Westerse medisch wetenschap. Het uitgangspunt ‘de natuur herstelt wat ze veroorzaakt’ wint overal ter wereld steeds meer terrein. Ayurveda gaat ervan uit dat ziektes (zoveel mogelijk) voorkomen kunnen worden en geeft aanwijzingen hoe men de gezondheid in stand kan houden. Ayurveda helpt de mens evenwichtig te maken en/of te houden.  Het gebruik van Ayurvedische kruiden zorgt ervoor dat de mens weer in balans wordt gebracht. Het gebruik van kruiden geeft een goede ondersteuning aan onze gezondheid. Om gezond te worden en om te voorkomen dat ziektes ontstaan, gebruikt de mens al eeuwenlang kruiden.  Het verschil tussen Ayurvedische geneesmiddelen en de Westerse geneesmiddelen / gezondheidsproducten is dat deze laatste alleen de (symptomen) ziekte zelf bestrijden. Ayurveda gaat verder. Het bestrijdt niet alleen het ziektebeeld, maar zorgt ook voor de niet zichtbare effecten die dit ziektebeeld met zich heeft meegebracht. Ayurveda pakt het hele lichaam aan. Het gevolg hiervan is dat Ayurveda voor preventie zorgt. Het voorkomt dat het ziektebeeld of een ander ziektebeeld dat (nog niet zichtbaar) voortgekomen is uit het oorspronkelijke ziektebeeld, zich weer voordoet.

TERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!
where is htaus@myway.com 
MEDIC - TUNES

** Alles weten over TEATREE ?: Download hier dan TEATREE-info

** Alles weten over BLADGROENTEN ? : Download hier dan Nitraat en Groenten

** Alles weten over De PROSTAAT ? : Download hier dan de Prostaatklier

** Zadelpijn : Volgens een amerikaans onderzoek blijkt dat mannen die langdurig op de fiets zitten, erectieproblemen ontwikkelen en zelfs op den duur impotent kunnen worden. Hoewel deze problemen vooral lijken te ontstaan door de vorm van het zadel, speelt ook de duur van de inspanning een grote rol. Er wordt geadviseerd om veel aandacht te besteden aan het zitten op de fiets en het stuur altijd lager in te stellen dan het zadel.

** Boterham met pindakaas: mensen die 5 of meer keer per week een handje pinda's of andere noten eten hebben 25% minder risico op een verwijdering van de galblaas. Bij dezelfde frequentie een halve portie pindakaas is het risico 15%. Ook is gebleken dat de kans op hart- en vaatziekten en diabetes verkleint bij het eten van deze hoeveelheid. In Nederland worden per jaar 15000 galblaasoperaties verricht. Ondanks de calorieen in pinda's , pindakaas en andere noten, leidt het gematigd eten ervan niet tot een toename van het gewicht. Dit duidt erop dat de energie uit de noten wordt gecompenseerd door verminderde energie-inname uit andere voeding of door meer beweging.
SERVICE:  

Diverse medische links: MedischeInfo
Medische Zending Suriname

TERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!



KLIK OP ONDERSTAAND OM VERDER TE GAAN.
Home | Alg-NewsSr | Scripts | PC-Tips | Nuttige sites | Nieuws Sur-Ned
Jokes & Anecdotes | Medische Items | Tourism en Recept | Jargon-Faq
FotoGallery
| Advertenties | Archief
Slot (Gastenboek en Zoekmachine
)

Ik heb het verleden opnieuw verzonnen om de schoonheid van de toekomst te zien. In ieder leed ligt de wortel tot groei besloten. Het is niet wat we oppakken, maar wat we opgeven dat ons in deze wereld rijker maakt.
 

 

Tell A Friend!
Type In Your Name:

Type In Your E-mail:

Your Friend's E-mail:

Your Comments:

Receive copy: 


Current Time

Alarm Time

Hour Minute am/pm
Message

Play music?

                                This free script provided byJavaScript Kit           TERUG NAAR TOP? klik hierKLIK HIER!

Original content created: September 25, 1999 All content Copyright © 1999-2006 by Hein Taus of Homepage All Rights Reserved

You have visited Taus his page for:

seconds!


HTaus Service:
Google
Klaar en je wilt naar de vorige pagina ?
Terug 
of bekijk je eerst de webstatistiek van H. Taus:
Taus Stats  
Je kwam op deze pagina op om